Küülikute bondimine

Küülikute bondimine on protsess, kus küülikuid tutvustatakse ja neid julgustatakse lähedase sideme loomiseks. See võib olla pikk protsess ja nõuab kannatlikkust ning hoolikat jälgimist. Kasutan selles postituses sõna „bondimine“ kuna täpne eestikeelne vaste (minu teada) puudub, ning inglise keelset lisamaterjali on internetist antud fraasi kasutades lihtsam leida. 

Parim aeg bondimiseks on sügis-talvine, pimedam periood. Kindlasti ei sobi kevadine aeg, kuna siis on paaritumise hooajast tulenevalt ka steriliseeritud loomad rohkem territoriaalsed ning agresiivsed. Kui leiad oma küülikule toreda kaaslase, siis enne nende kokku laskmist peab uue küüliku laskma spetsialiseerunud veterinaaril üle vaadata, et välistada haigused, mis võivad edasi kanduda. 

 

Lihtsaimini bonditavaks paariks on lõigatud emane ja isane küülik. Iga bondimise eelduseks on küülikute kastreerimine ja enne bondimise alustamist on vajalik oodata vähemalt 2-4 nädalat, et hormoonid taanduksid. Reeglina on lihtsam tutvustada lõigatud emast ja lõigstus iisast küülikut. 

 

Bondimiseks on mitmeid erinevaid viise, kuid Rõõmsad Hüpped – küülikute varjupaik ei toeta ühtegi meetodit, mis soovitab küülikuid bondida läbi nendele lisastressi tekitamise. Seega ei tohi küülikuid panna väga väikesele alale, viia autoga sõitma või panna neid töötava pesumasina peale. Neile lisastressi tekitamine ei ole õige ega eetiline!

Siin on mõned üldised sammud küülikute bondimise edukaks läbiviimiseks:

 1. Lase küülikutel üksteisega tutvuda. Enne, kui küülikud päris kokku lasta, on hea lasta neil üksteise olemasoluga harjuda. Selleks võib küülikud panna elama üksteise kõrvale aedikutesse ja aeg-ajalt vahetada nende mänguasju, tekke, pesasid, liivakaste jm. See aitab neil rohkem harjuda üksteise lõhnaga ning edasist bondimise protsessi lihtsustada. Oluline on jälgida, et võrgu vahelt ei ole neil võimalik üksteisele liiga teha, ehk võrk peaks olema piisavalt väike, et vastas olevat küülikut ei ole võimalik hammustada.  

2. Tutvusta küülikuid neutraalses keskkonnas. Küülikute tutvustamisel on oluline seda teha neutraalses keskkonnas, näiteks aiakeses, mänguplatsil või toas, kus ükski küülikutest varem ei ole viibinud. See aitab vältida ühe küüliku territoriaalset käitumist ja agressiivsust teiste küülikute vastu. Proovida võib vannituba, mitte vanni. 

3. Jälgi esmast suhtlust ning algset käitumist. Alguses on oluline jälgida loomade suhtlemist, et veenduda, et nad ei võitleks ega tekitaks üksteisele vigastusi. On normaalne, et nad nuusutavad ja müksavad üksteist, kuid kui tekib agressiooni märke, on vajalik nad eraldada ja proovida järgmisel päeval uuesti. Vajalik on olla nendega koos ja neid pidevalt jälgida, Kanna ise kinniseid jalanõusid ja näiteks paksusid kindaid juhuks kui küülikuid on vaja eraldada. 

4. Lase neil koos olla lühikest aega. Alusta küülikute lühikestest koos olemise perioodidest ja suurenda järk-järgult nende koos veedetud aega. See aitab neil harjuda teineteise lõhna ja kohalolekuga. Esimesel korral piisab 10-15 minutist. 

5. Paku piisavalt ruumi. Veendu, et küülikutel oleks piisavalt ruumi vabalt liikumiseks ja eraldi alad, kus nad saaksid taganeda, kui nad end ohustatuna või ülekoormatuna tunnevad. Lisa alale mitu hunnikut heina, värsket ja näiteks tunnel. Oluline on aga jälgida, et küülikutel ei ole võimalik taganedes jääda lõksu. Samuti jälgida, et alal ei ole neil võimalik end millegagi vigastada. 

6. Paku maiustusi ja mänguasju. Maiustuste ja mänguasjade pakkumine võib aidata luua positiivseid seoseid küülikute vahel ja muuta sideme loomise protsessi lihtsamaks. Hea tava on ka lõpetada sessioon maiustusega igale osalisele, et lõpetada positiivsete emotsioonidega. Ära unusta ka ennast premeerida! 🙂 

7. Korda protsessi. Korda tutvustamise protsessi mitu korda, kuni küülikud on üksteisega harjunud, mugavaks muutunud ja hakkavad üksteise eest hoolitsema või teineteise kõrval lamama. Jälgi käitumist igapäevaselt ka bondimisele järgnevate nädalate jooksul. Jääb võimalus, et küülikud pööravad vaatamata algsele sobivusele mõne aja pärast tülli. Sellisel juhul on hea eraldada küülikud mõneks nädalaks täielikult ning seejärel protsessi korrata.

Kogu protsess võib aega võtta mõnest tunnist kuni mõne kuuni. Mida paremini küülikud esmakohtumisel läbi saavad, seda kiirem on ka kogu protsess. Võimalusel proovida küülikuid omavahel tutvustada vähemalt iga päev lühikese aja. Seda kiiremini nad sõbraks saavad. Oluline on aga märkida, et mitte kõik küülikud ei sobi kokku ja mõnel juhul võib olla vajalik neid nende ohutuse ja heaolu huvides eraldi hoida.

 

Eelistatav on vältida teatud käitumist ja olukordi küülikute tutvustamise protsessis. Esiteks tuleks vältida nende sundimist koos pikalt aega veetma enne, kui nad on selleks valmis. Kui küülikuid sunnitakse koos veetma liiga pikka aega, põhjustab see stressi, mis võib omakorda põhjustada agressiivset käitumist.

 

Samuti tuleks vältida kaklemist küülikute vahel ja teineteise vigastamist. Jälgige hoolikalt, kuidas nad suhtlevad, ja olge valmis neid vajadusel eraldama.

 

Vältige ka tutvustamist territooriumil, mis kuulub juba mõnele küülikule, kuna see võib põhjustada agressiivsust ja võitlust. Samuti on soovitatav vältida nende kohalolekut kohtades, kus on palju müra või segadust, kuna see võib neid hirmutada ja stressi tekitada.

Peale edukat bondimist, ära küülikuid enam eralda (väljaarvatud juhul, kui mingil ajahetkel nad muutuvad agressiivseks). Koos olemine pakub neile rahu. Seega tulevikus, kui on ühel küülikul näiteks ees ootamas loomaarsti visiit, siis võta nad mõlemad kaasa. Kuna autosõit on niigi stressirohke, pakuvad kaaslased teineteisele tuge, et hirmutav sõit üle elada. Leiame ka omalt poolt, et kaaslasega küülikud on rõõmsamad ja rahulikumad, kuna liigikaaslane pakub neile sellist tuge, mida meie neile kunagi pakkuda ei saa.